DELA
Foto: Jonas Edsvik

Söker lösningar för övervakning

– Vi utsätts regelbundet för inbrottsförsök av missbrukare.

Det säger Centralapotekets Johan Ek med anledning av polisens besked om ändrade rutiner
Enligt ett beslut som polismyndigheten fattade i slutet av oktober ska övervakningsrutinerna ändras. Från och med årsskiftet blir det bara vissa företag och institutioner, som till exempel banker, ÅHS och museer med värdefulla föremål, som kan räkna med omedelbar polisiär assistans.

Övriga, främst butiker och företag, ska själva ansvara för sin säkerhetsövervakning men polisen tar givetvis också i fortsättningen över om situationen så kräver.

Nu protesterar de två apoteken i Mariehamn.

– Vi utsätts regelbundet för inbrottsförsök av missbrukare, säger apotekaren Johan Ek på Centralapoteket som tillsammans med Nya apoteket begärt att ärendet omprövas.

På torsdagen sade landskapet nej till en prövning med motiveringen att man inte har formell rätt att göra det. Apoteken hänvisades till förvaltningsdomstolen.

– Vi har inte tagit ställning till om vi ska besvära oss eller inte. Vi arbetar för tillfället intensivt på andra lösningar. Vår åsikt är att vi har blivit felaktigt behandlade och hoppas naturligtvis i första hand på att både alarmcentralen och polisen också ska inse det, säger Ek.

Godby apotek meddelar däremot att de inte har någonting emot polisens beslut.

– Privata företag skall inte belasta polisen, då det på den öppna marknaden finns företag som sköter övervaknings- och säkerhetsärenden,säger apotekare Ingrid Qvarnström.