DELA
Foto: Jonas Edsvik

Söderlund: Riv lärarbostäderna

Lärarbostäderna vid Strandnäs skola skulle kosta 1,8 miljoner euro att renovera.

Det är bättre att riva dem, anser stadens tjänstemän.
En försäljning av lärarbostäderna skapade för ett par år sedan heta debatter och många omröstningar i Mariehamns infrastrukturnämnd, stadsstyrelse och stadsfullmäktige. Det slutade med att man beslöt behålla dem för eventuella framtida behov.

Att husen är i dåligt skick är känt sedan läge. Det krävs bland annat en renovering av alla lägenheter och rör- och asbestsanering till en kostnad på cirka 1,8 miljoner euro.

– Hyran är låg för de boende idag och finansieras redan idag från finansavdelningen för inkomsterna täcker inte utgifterna. Efter en eventuell renovering så måste naturligtvis hyran höjas och då blir den med en avskrivningstid på 30 år förhållandevis hög gentemot andra hyresbostäder i Mariehamn, skriver stadens fastighetschef Johan Nordström i sin beredning av ärendet.

För drygt en vecka sedan kallades de boende till ett möte och enligt fastighetschefen är de inte beredda att betala en högre hyra.

– Bildningsväsendet var inte intresserade att utöka sin upphyrda fastighetsmassa utan önskade istället att man bygger om i de närliggande skolorna och anpassar dem till verksamheten. Har även varit i kontakt med Marstad och de hade inte resurser att ta över denna fastighet.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlunds förslag är att lärarbostäderna rivs. Infrastrukturnämnden tar ställning till frågan i morgon.