DELA
Foto: Stefan ÖhbergDYRT Personalkostnaderna för Mirandaboendet på Havsgatan är en bidragande orsak till att socialnämndens personalbudget blev cirka 100 000 euro dyrare än man räknat med. Nästa år har man inte längre den extrakostnaden då huset hyrs ut till omsorgsförbundet.

Socialnämnden sparade pengar

Mariehamns socialnämnds bokslut för 2014 redovisar ett överskott på 485 000 euro.

Det beror främst på att försäljningen av sociala tjänster ökat.
Också Mariehamns sociala sektor håller sig inom de budgetramar de haft.

– Socialförvaltningens egen verksamhet visar ett överskott om 288 300 euro i förhållande till budget. Också Ålands omsorgsförbund visar för stadens del överskott om 196 700 euro bland annat beroende på ett minskat antal klienter inom boendeservicen, skriver socialdirektör Susanne Lehtinen inför socialnämndens möte i dag.

Det totala överskottet är 485 000 euro.

Den främsta orsaken bakom överskottet är att försäljningsintäkterna blev 370 000 euro bättre än man budgeterat. Det beror bland annat på att Tallbacken har haft en hög beläggning under hela året med många placeringar från andra kommuner och också på att Jomala köpt tjänster inom barnskyddet.

Personalkostnaderna blev drygt 100 000 euro dyrare, främst på grund av Mirandaboendet. Köptjänsterna minskade däremot med totalt en halv miljon.

– Materialkostnaderna har överskridits endast marginellt trots att tillfälliga arrangemang inom barnomsorgen har varit nödvändiga under året, skriver Lehtinen.

Läs mer i papperstidningen!