DELA

Socialnämnden får 180 000 euro

Stadsstyrelsen i Mariehamn vill att socialnämndens budget för nästa år ökas med 180 000 euro för att bättre klara av den sänkt barnomsorgsavgiften, det höjda hemvårdsstödet och den utökade familjerådgivningen.

Initiativet till höjningen togs av Nina Lindfors (MSÅ) och förslaget fick understöd av Sara Kemetter (S), Birgitta Johansson (ÅF) och Erica Sjöström (C).