DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>PÅVERKAR INTE Den uppkomna situationen vad gäller socialvårdslagstiftningen kommer inte att påverka ålänningarna nämnvärt, menar socialminister Carina Aaltonen.

Socialministern tillbakavisar kritik

Socialminister Carina Aaltonen tillbakavisar kritiken från liberalerna om att beredningen av socialvårdslagarna är dåligt skött.

– Det är att göra en höna av en fjäder, säger hon.
Frågan handlar om att landskapsregeringen tagit fram en ”status quo-lag”, som fryser den åländska socialvårdslagstiftningen vid den nuvarande. Detta för att den åländska lagen inte ska ändras när rikets nya socialvårdslag träder i kraft 1 april. Men stopplagen kommer så pass sent till lagtinget att denna inte kommer att kunna träda i kraft förrän i början av sommaren. Delar av lagstiftningen kommer alltså att ändras även på Åland, för att sedan ändras tillbaka igen.

– Jag tycker att vi har skött det här i den takt vi haft möjlighet till, säger Carina Aaltonen.

– Det färdiga förslaget till ny socialvårdslag i riket kom i september i fjol, men redan 9 november hade vi ett förslag på en status quo-lag. Däremot blev det olyckliga omständigheter som gjorde att vi inte fick iväg det till lagtinget tidigare.

Hur kunde det bli så?

– Det kan jag inte riktigt gå in på men det har bland annat att göra med resurserna i landskapsförvaltningen. Det är mycket press på för att få fram lagstiftning och har varit egentligen hela mandatperioden.

Läs mer i papperstidningen!