DELA

Socialministern tillbakavisar kritik

Socialminister Carina Aaltonen tillbakavisar kritiken från liberalerna om att beredningen av socialvårdslagarna är dåligt skött.

– Det är att göra en höna av en fjäder, säger hon.
Frågan handlar om att landskapsregeringen tagit fram en ”status quo-lag”, som fryser den åländska socialvårdslagstiftningen vid den nuvarande. Detta för att den åländska lagen inte ska ändras när rikets nya socialvårdslag träder i kraft 1 april. Men stopplagen kommer så pass sent till lagtinget att denna inte kommer att kunna träda i kraft förrän i början av sommaren. Delar av lagstiftningen kommer alltså att ändras även på Åland, för att sedan ändras tillbaka igen.

– Jag tycker att vi har skött det här i den takt vi haft möjlighet till, säger Carina Aaltonen.

– Det färdiga förslaget till ny socialvårdslag i riket kom i september i fjol, men redan 9 november hade vi ett förslag på en status quo-lag. Däremot blev det olyckliga omständigheter som gjorde att vi inte fick iväg det till lagtinget tidigare.

Hur kunde det bli så?

– Det kan jag inte riktigt gå in på men det har bland annat att göra med resurserna i landskapsförvaltningen. Det är mycket press på för att få fram lagstiftning och har varit egentligen hela mandatperioden.

Läs mer i papperstidningen!

1 KOMMENTAR

Comments are closed.