DELA
Foto: Stefan Öhberg

Socialdirektören tvekar om snabbare tidtabell

Stadens socialdirektör Susanne Lehtinen säger att socialnämnden nu ska fundera på fördelar och nackdelar med att ta emot fler kvotflyktingar än det man tidigare enats om.
Förra torsdagen röstade stadsstyrelsen om en motion vars syfte är att staden ska ta emot fler kvotflyktingar än planerat på några års sikt. Majoriteten, som vann omröstningen, vill ge plats för fler. Ärendet återremitterades till socialnämnden för ny beredning.

Läs mer i Nya Åland!