DELA
Foto: Jonas Edsvik

Snö på bilen kan ge böter

Polisen meddelar att en bilförare ”är misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten efter att inte ha iakttagit under omständigheterna påkallad omsorg och försiktighet till förekommande av fara och skada för andra.”

Det handlade om att det var så mycket snö på motorhuven på personbilen att det hindrade sikten för föraren.

Dessutom var det snö på biltaket som kunde ha glidit ner på vindrutan vid en eventuell inbromsning.

– Föraren delgavs ett bötesföreläggande samt fick ta bort snön från fordonet innan fortsatt färd. Se till att era fordon är fria från snö innan avfärd, ett mycket enkelt sätt att slippa just detta bötesföreläggande, skriver polisen.