DELA
Foto: Jonas Edsvik

Snellman föreslås bli Lumparlands ny socialsekreterare

Lumparland kommuns socialnämnd föreslår att Veronika Snellmanm, nuvarande direktör på Omsorgsförbundet, ska bli ny socialsekreterare. ”Längst arbetserfarenhet och goda förutsättningar”, lyder motiveringen.

Hon upplevs även passa bra in i arbetsgruppen, enligt nämndens protokoll. Kommunstyrelsen i Lumparland får nu frågan på sitt bord.

Snellmans nuvarande tjänst på Omsorgsförbundet är under prövning efter att förbundsstyrelsen ifrågasatt hennes ledarskap och föreslagit ett avslutning av anställningen.