DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>TILL SALU Frågan om någon av de tre som lämnat anbud får köpa Edlagården eller inte avgörs sannolikt innan månadsskiftet.

Snart tas beslut om Edlagården

Edlagårdens framtid avgörs sannolikt inom november.

Det blir stadsdirektören som tar ställning till anbuden.
De tre anbud på att köpa Edlagården som har lämnats in är alla korrekta och godkända.

Eftersom stadsfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten till högstbjudande, men inte för mindre än 800 000 euro, fattas det slutliga beslutet om försäljning på tjänstemannanivå, det vill säga av stadsdirektör Barbara Heinonen.

Heinonen kan välja att godta det högsta budet, förkasta samtliga eller förrätta en budgivning.

När exakt detta kommer att ske är inte bestämt men stadens kanslichef Henrik Häggblom räknar med att det blir inom november.