DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>MEDELTIDEN Här ska medeltiden visas. Det ingår i ytterspåret och ska berätta om människorna och hur de levde. Den 12 augusti får vi se hur det ser ut.

Snart öppnar Ålands kulturhistoriska museum

Ålands museum och Ålands konstmuseum har renoverats och byggts om sedan våren 2013 och nu börjar projektet närma sig slutet. I samband med nyöppnandet den 12 augusti byter museet namn till Ålands kulturhistoriska museum. Namnet Ålands museum blir istället en takorganisation för de åländska museerna.

I mitten av april börjar personalen bygga upp den nya basutställningen men redan nu kan man skönja riktilinjerna för utställningen. Den kommer att följa två spår längs ytter- respektive innerväggarna i rummet. Det inre spåret följer en kronologi som tidigare har saknats där man ska kunna följa historien från stenåldern och framåt.

Ytterväggen följer ett tematiskt spår där berättelser om människor ska stå i fokus.

– Det finns många föremål eller historier som är svåra att placera in i en kronologisk utställning. Vi skulle missa många viktiga berättelser om vi bara fokuserade på kronologi, säger Graham Robins.