DELA
Foto: Jonas Edsvik

Snart finns prislapp för utbyggt reningsverk

Vad kostar det för Norra Ålands avloppsbolag och Jomala kommun att boka mera kapacitet i Lotsbroverket i Mariehamn?

Den frågan besvaras inom kort – och det kan handla om ganska stora summor.
För en tid sedan inledde Ålands Vatten Ab arbetet med att planera en ny vattenledning från vattenverket vid Dalkarby träsk till Mariehamn. Ledningen ska kopplas ihop med stadens vattenledningen nära sjukhuset. Arbetet inleds i år.

Under tiden har projektet utvidgats och Jomala kommun planerar att samtidigt flytta avloppsledningen så att den dras parallellt med vattenledningen. Men då måste också Norra Ålands avloppsbolag gå med i projektet eftersom avloppsvattnet också därifrån leds via ledningen till Lotsbroverket.

Både Jomala och Norra Ålands avloppsbolag har frågat staden vad det skulle kosta att boka ytterligare 30 procents kapacitet i Lotsbroverket. Men först nu kan staden börja fundera på svaret, berättar Jouni Huhtala, samhällsteknisk chef i Mariehamn.

– Vi har väntat på att få vårt reviderade miljötillstånd från ÅMHM och det fick vi i september. Först nu vet vi vilka krav myndigheten kommer att ställa under de kommande tio åren, säger han.

Det handlar inte om några större förändringar i villkoren, annat än att dagens krav på 95 procents fosforreduktion höjs till 97 procent.

Nu kan alltså arbetet med att få fram en prislapp för Jomala och Norra Ålands avloppsbolag inledas, något som i sin tur beror på vilken framtidsstrategi som väljs.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!