DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>UTSATTA Ejdern hör till de sjöfågelarter som minskar drastiskt i Sverige. Forskarna har konstaterat brist på B-vitaminet Tiamin men vet inte ännu vad det beror på.

Snart beslut om årets vårfågeljakt

Den lokala åländska rapporten om ejderbeståndet är inte ännu klar.

Den är underlag för det beslut som landskapsregeringen snart ska fatta om vårens jakt.
– Vi följer väldigt mycket med ejderstammen, säger näringsminister Camilla Gunell (S) då Nya Åland ber henne kommentera de svenska forskningsrönen.

Hon betonar att landskapet alltid har stött forskning i frågan eftersom man kan kan besluta om åtgärder och metoder för att stärka en stam först då man vet varför den minskar oavsett om det handlar om vitaminbrist, predatorer som mink och mårdhund eller miljögifter.

Hittills har den åländska ejderstammen inte varit lika utsatt som den på andra håll. Det kläcktes så få ejdrar i Stockholms skärgård i fjol att man kan betrakta årskullen som utplånad.

Resultatet för Åland för 2015 har inte kommit ännu.

Är det rimligt att fortsätta med vårjakt på Åland då utvecklingen på annat håll är så negativ?

– Den frågan kommer upp varje år. Det är en balansgång mellan att dels hålla intresset för viltvården uppe så att jägarna rör sig ute och håller efter predatorerna och dels bedöma effekterna av jakt under en känslig period på våren. Vi tar ställning till den frågan i mars när den lokala utredningen över bestånden är klar.