DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>SNART SLUT? Fiskevårdsinspektör Stefan Lindqvist säger att kravet på att dra in en halv miljon euro inte går att möta. Därför riskerar nu anläggningen att läggas ner.

Snart är öringen ett minne blott

Att lägga ner Guttorps fiskyngelförädling innebär att Åland går miste om 280 000 öringar och sikar samt 1,4 miljoner gäddyngel.

– Jag tror att man ångrar sig på längre sikt om man lägger ner, säger fiskevårdsinspektör Stefan Lindqvist.

Sammanlagt jobbar fem personer på fiskyngelförädlingen i Guttorp Sund med att se till att de åländska fiskbestånden står sig starka. Det mesta av fisken säljs sedan till fiskelag som planterar ut dem i sina vatten. Förra året sålde Guttorp 85 000 öringar, 150 000 sikar och 1,4 miljoner gäddyngel till cirka 60 fiskelag. Totalt planterades det ut 130 000 öringar och det som inte såldes blev allmännyttiga utplanteringar.

Guttorp hotas nu av sparkraven från landskapsregeringen som debatteras i lagtinget idag. Den egna finansieringen ska öka från dagens cirka 100 000 euro om året till 500 000 euro, en ökning som fiskevårdsinspektör Stefan Lindqvist inte tror att anläggningen kan klara av inom den korta tidsram som är fastslagen. Planen för ökad självfinansiering ska vara klar från och med den juni, annars lägger regeringen ner verksamheten.

– Fram till att vi anslöts till landskapets fastighetsverk hade vi nettokostnader på 430 000 euro per år. Nu ska vi dra in 500 000 på någonting. Vi från fiskeribyrån hade ett förslag på att uppbära en fiskevårdsavgift, att alla måste betala en avgift för att fiska. Vi kan inte höja fiskpriserna så mycket så att det går att få in de pengarna, säger Lindqvist.

Läs hela reportaget från Guttorp i dagens papperstidning eller i e-Nyan!