DELA

Snabbt och tryggt i nya dagkirurgin

Snabbt in, snabbt ut – och däremellan närvaron av personal som tar hand om patienten hela vägen.

Så fungerar det på ÅHS splitternya enhet för dagkirurgi.
Efter många år av funderingar och planerande har dagkirurgin nu blivit en egen enhet inom ÅHS medicinska avdelning. Utrymmet är fixat och organisationen på plats och efter en dryg månad är både personal och patienter nöjda.

Runo Härgestam, klinikchef inom anestesi/intensivvård, ser hur många fördelar som helst med den nya enheten jämfört med tidigare.

– Här tar vi helhetsansvar för patienten före, under och efter operationen. Patienten skrivs in, opereras, vaknar upp, lämnar britsen och vilar sen en stund vilstolarna före utskrivning.

Läs mer i Nya Åland!