DELA
Foto: Ida K Jansson

Snabbrutt ska spara både tid och pengar

Snabbrutten är ett bättre, varsammare och billigare alternativ än kortrutten.

Det menar den arbetsgrupp som under två månader arbetat med att ta fram ett alternativ till trafiksystemet i skärgården.
Snabbrutten är Ålands Natur & Miljös alternativ till landskapsregeringens kortrutt. En arbetsgrupp har tagit fram alternativet till trafiksystemet i skärgården utifrån Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

– Landskapet kallar det för kortrutten. Men vad är det som blir kortare? Inte är det restiden i varje fall, säger Gunda Åbonde-Wickström.

Enligt snabbruttsförslaget får skärgårdstrafiken en ökad kapacitet samtidigt som den blir miljövänligare, billigare och snabbare.

I dag står skärgårdstrafiken för 17 000 ton koldioxidutsläpp per år och en färd från Kökar hela vägen in till Mariehamn tar tre timmar.

– Enligt snabbruttsförslaget tar färden 1 timme och 45 minuter, säger Grönstrand.

Skärgårdsrutterna ska trafikeras av fem stycken el-eller hybridfärjor längs dagens ruttnät som man anser är relativt bra. Förslaget innebär inga ingrepp i naturmiljön.

I och med landskapsregeringens kortrutt ska man spara tre miljoner euro per år totalt.

– Enligt vårt förslag sparar man 2,8 miljoner enbart på Föglö- och södralinjen, samtidigt som kapaciteten ökar om man jämför med dagens kapacitet, säger Jan Grönstrand.

Läs mer i fredagens Nya Åland!