DELA
Foto: Stefan Öhberg

Snabba och gröna elbilstationer i höst

I höst kommer man att kunna ladda sin elbil vid Kantarellen i Jomala och vid Mattssons i Godby.

– Vi hoppas att detta ska bli startskottet för fler elbilar på Åland, säger David Karlsson, vd för Ålands Elandelslag.
De första snabbladdninsstationerna på Åland kommer att byggas i höst. Det sker genom ett samarbete mellan Ålands Elandelslag, Ömsen och Ab Mathias Eriksson. Laddningsstationerna kommer att vara belägna vid Kantarellen i Jomala och vid Mattssons i Godby.

– Platserna är strategiskt utvalda till ställen där det finns mycket trafik och där det finns saker att göra medan man laddar bilen, säger David Karlsson, vd för Ålands Elandelslag.

Två bilar kommer att kunna laddas samtidigt vid vardera station och laddningen uppskattas ta mellan 15 och 45 minuter.

– Elandelslaget har tittat på den här frågan under en längre tid. Det är en pusselbit på landskapsregeringens energi- och klimastrategi för hållbara transporter på Åland.

Totalinvesteringen för laddningsstationerna ligger på 100 000 euro, var av landskapsregeringen bidrar med 40 000 euro.

– Nu i juni blev det möjligt att söka understöd för den här typen av projekt. I Sverige och Finland har möjligheten funnits längre och vi väntande på att vi också här skulle få samma chans.

Karlsson ser snabbladdningstationerna som en investering för fler elbilar på Åland men också för turismen. Han hoppas på att turismföretagarna ska hoppa på tåget och skaffa destinationsladdningsboxar.

– Möjligheterna är enorma. Åland är perfekt för elbilar. Man kan bo i Geta och pendla till Mariehamn och efter i höst kommer man faktiskt kunna ladda bilen på vägen hem om man har glömt att ladda eller kört mycket.

– Jag hoppas att den offentliga sektorn också nappar på det här. Till exempel hemvården kunde ha elbilar.