DELA
Foto: Jonas Edsvik

Snabb lag ger AT-läkare jobb

Riksdagen har slutgiltigt godkänt en lagändring som möjliggör för ÅHS att fortsättningsvis erbjuda allmän tjänstgörande (AT) praktik för läkare som utbildat sig i Sverige.

Dessa läkare har stor betydelse för att trygga tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster på Åland.

Behandlingen i riksdagen, inklusive utskottsbehandlingen, har tagit exakt två veckor.

– Jag har tackat social- och hälsovårdsutskottet för gott samarbete i frågan och för en snabb behandling av ärendet, skriver Ålands riksdagsman Mats Löfström i ett pressmeddelande.

– Det känns mycket bra att den här frågan nu slutligt är löst. (ka-f)