DELA

Smygboende i stan ska stävjas

Stadsledningen ska, om fullmäktige säger ja, aktivt söka upp personer som bor i Mariehamn men som betalar skatt till en annan kommun.

Omröstningen i stadsstyrelsen blev ytterst jämn.
I april lämnade fullmäktigeledamoten Lennart Isaksson med flera från Moderat samling in en motion om glappet mellan antalet bostäder i Mariehamn och hur många av dem som bor i bostäderna som i själva verket betalar skatt till någon anan kommun. Vid årsskiftet 2013–14 fanns det totalt 6 035 bostäder i staden. Av dem saknade 1 132 bostäder ”skattskrivna” invånare. Kommunalskattebördan bars alltså av de boende i bara 4 903 bostäder. Kommunalskatteintäkterna i Mariehamn uppgår till cirka 45 miljoner euro per år, i medeltal 9 178 euro per ”skattskriven” bostad. Om boende i alla bostäder skulle betala skatt till staden blir summan i stället bara 7 456 euro per bostad. Om skatteprocenten förblir den samma som i år ökar de årliga skatteintäkterna med tio miljoner till 55 miljoner euro om skattebördan bärs solidariskt av alla som bor i staden.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!

Annika Orre