DELA

Smittläget stabilt i Finland men virusvarianter oroar

Det är nu stor skillnad mellan södra Finland och resten av landet. Virusvarianter står för en växande andel av de nya fallen. Bland annat detta framgick på en presskonferens i Helsingfors med Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid social- och hälsovårdsministeriet, och Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt Taneli Puumalainen har de nya fallen minskat något globalt sett.

– Största nedgången syns i Europa och Nordamerika. I Latinamerika och Asien är utvecklingen däremot den motsatta. I Sverige är läget någorlunda stabilt, men nya fall kommer hela tiden.

I Finland uppgår incidensen nu till 90/100 000 invånare.

– Den vanligaste platsen att smittas av coronaviruset är fortfarande det egna hemmet, som står för nästan 60 procent av de nya fallen.

I Finland är ökningstakten högst i Helsingfors och Vanda.

Taneli Puumalainen avråder familjer från att resa bort under sportlovet.

– Om det är nödvändigt att resa bör man följa säkerhetsföreskrifterna, säger han.

I Finland har hittills konstaterats 450 nya covidfall som orsakats av virusvarianter. Den vanligaste varianten är den brittiska: 427 fall. Den sydafrikanska virusvarianten står för 22 fall hittills, och den brasilianska 1.

Finland håller enligt Taneli Puumalainen jämna steg med andra EU-länder vad gäller vaccinering.

– Finland har gett över 300 000 vaccindoser hittills. Astra Zenecas vaccin har tagits i bruk och ges till personer under 70 som tillhör en riskgrupp.

Vad gäller vaccineringen av friska, vuxna finländare är planen att påbörja den i juli.

– Men det beror på hur vaccindoserna levereras till Finland, säger Taneli Puumalainen.

På en fråga från medierna om hur virusvarianterna påverkar vaccinationsordningen, och vad som är känt om den finska varianten svarar Taneli Puumalainen:

– För närvarande följer vi vaccinationsordningen. Jag vill tills vidare inte tala om en specifik finsk virusvariant.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid hälso- och sjukvårdsministeriet, säger att virusvarianterna ännu inte blivit dominerande i Finand.

– Men med tiden blir de det.

Enligt Taneli Puumalainen har de hittills konstaterat bara ett fall av den finska virusvarianten.

– Och den uppgiften är preliminär. Upptäckten ska först bekräftas och därefter rapporteras. Såsom det ser ut nu verkar varianten inte speciellt farlig och dessutom syns den i tester.