DELA
Foto: Stefan Öhberg

Smidigare söka om vapentillstånd

Det blir inte lättare att få tillstånd för vapen men ansökningsprocessen förenklas.

Det är innebörden i en ny riksreform.
Statsrådet har överlämnat ett förslag till riksdagen om ändring av skjutvapenlagen, strafflagen och polislagen.

– Målet är att tillståndsprocessen för vapen görs smidigare och snabbare utan att pruta på vapensäkerhet, skriver inrikesministeriet i ett pressmeddelande.

Om lagen går igenom ska man från och med december 2018 bland annat kunna ansöka om vapen elektroniskt. Det nuvarande lämplighetstestet slopas.

– Den nya tillståndsprocessen möjliggör att arbetstiden för polisens personal i större utsträckning kan användas till bedömning av en sökandes lämplighet och utredning av grunderna för tillståndsansökan i stället för till tekniskt arbete, såsom inmatning av ansökningsuppgifter och genomgång av ett lämplighetstest. Bedömningen av lämpligheten av den som söker vapentillstånd ska effektiviseras genom att intervjuerna görs mer individuella och genom att de uppgifter som myndigheterna redan har utnyttjas bättre än hittills.

Vapenlagstiftningen är helt och hållet en riksbehörighet. Överkonstapel Lars-Ole Styrström ser för Ålands del inga problem i lagförslaget.