DELA
Foto: Jonas Edsvik

Smart Park bjuds ut

Fyra fastigheter på totalt 12-13 hektar, hus och alla Smart Parks attraktioner.

Snart annonseras familjeparken ut till försäljning.
Några veckor har gått efter att Krutbyn Ab, bolaget bakom Smart Park i Eckerö, slutligen försattes i konkurs. Boförvaltaren Tony Wingerts första genomgång visade att skulderna uppgår till omkring 1,5 miljoner euro.

Nu har han inventerat tillgångar och utrett skuldläget. Uppgiften om skulderna står sig i stora drag även om bokföringen inte ännu är helt klar. Till skulden ska också de räntor läggas som löper oavbrutet.

– Målet är att hitta en intressent som vill driva anläggningen vidare. Vi kommer att annonsera ut egendomen om det inte före det kommer in ett bud som jag som boförvaltare och fordringsägarna bedömer som tillräckligt bra, säger Tony Wingert som understryker att det är tillgångarna och inte bolaget som säljs.

Innan Smart Park bjuds ut ska alla delar värderas, ett arbete som inte ännu är klart.

Köpare söks lokalt och troligen också i både öst och väst. I egendomsmassan ingår 12-13 hektar mark på totalt fyra fastigheter, före detta Rusells och attraktionerna i familjeparken.

För att äga så mycket mark krävs det ju att jordförvärvsregelverket uppfylls?

– Jordförvärvsfrågan går att lösa.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!