DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KLANDER Alandia försäkrings bolagsstämmobeslut bör rivas upp, enligt sju mindre rederier som anser sig missgynnade i aktiefördelningen.

Smårederier missnöjda med aktiefördelning

Sju mindre rederier vill att stämmobeslutet om aktiefördelningen i bolagiserade Alandia försäkring upphävs.

I måndags väckte rederierna klandertalan i tingsrätten.
Rederierna Alfons Håkans oy ab, Rederi ab Fakir, Håkans bogser ab, Finntugs oy, Oy Gaiamare ab, VG-Shipping oy och Aura Mare oy, som tidigare ägde försäkringsandelar i Redarnas Alandia, är missnöjda med hur aktierna fördelades mellan delägarna när de tidigare ägarandelarna ombildades till aktier i Alandia försäkring ab.

De yrkar på att tingsrätten ogiltigförklarar Alandia försäkrings bolagsstämmobeslut den 16 december i fjol då aktiefördelningen fastställdes.

Jan Hanses, styrelseordförande i Alandia försäkring och vd för största ägaren Viking Line, har inte ännu fått delgivningen.

– Men vi känner förstås till missnöjet med fördelningen av aktier, säger han.

Anser de mindre rederierna att de stora har gynnats otillbörligt av fördelningen?

– De rederier som protesterar anser nog att alla andra har gynnats, stora som små.

Handlar det om pengar?

– Det gör det säkert. Men även om de skulle ha framgång med sitt klander så har det ingen väsentlig betydelse för varken Viking Line eller någon annan.

Läs mer i papperstidningen!