DELA
Foto: Jonas Edsvik

Smakbyn fick rätt i byggtvist

Den långdragna tvisten mellan Nordiska Matkompaniet, som driver Smakbyn, och deras byggentreprenör har nu lett till en dom. Tingsrätten ålägger Eriksson Bygg att betala skadestånd och ersätta Nordiska Matkompaniets rättegångskostnader.