DELA

Små förändringar i ny tobakslag

Den 15 augusti träder den nya tobakslagen i kraft.

Importreglerna förändras och doft- och smakupplevelserna begränsas.
Om drygt två veckor träder en ny tobakslag i kraft i Finland. Lagförändringen påverkar främst de åländska rederierna och innebär att från och med den 15 augusti är det tillåtet att endast ta in maximalt ett kilogram snus per person i Finland. I tidigare lagstiftning har maxantalet varit 30 dosor snus med 50 gram i varje. Ett kilogram snus betyder i praktiken drygt 20 dosor lössnus eller 40 dosor portionssnus.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger att importen av snus inte kommer att inskränkas utan att portionssnusnivåerna kommer att höjas i praktiken.

– Jag tycker inte att man kan tala om att snusimporten begränsas med den nya lagen, vilket vi var ytterst noga med att se till att det inte skulle ske i samband med behandlingen i riksdagen.

Löfström säger att lagförändringen är mest intressant för rederiernas försäljning och inte för Åland eftersom Åland har en egen tobakslag.

– Importen får vidare en tidsbegränsning, vilket betyder att en person under ett dygn en gång får importera sina rökfria tobaksprodukter, säger Löfström.