DELA
Foto: Stefan Öhberg

Slut med ettans mjölk

Ålandsmejeriet slutar tillverka ettans mjölk.

Orsaken är förändringar i skolmjölksstödet.
Den ekologiska ettans mjölken utgår ur Ålandsmejeriets sortiment till följd av att Landsbygdsverket (Mavi) har meddelat om ändringar i systemet för skolmjölksstöd, skriver Ålandsmejeriet i ett pressmeddelande. Inte heller konventionell ettans mjölk ska tillverkas längre.

Ettans mjölk med 1% procent fetthalt tillkom i tiden enkom för att den var en produkt som berättigade till stöd inom systemet för skolmjölk. När man inte längre kan få stöd för produkten slutar Ålandsmejeriet att tillverka den helt.

– Den uppfyllde det behov som uppstod då, nu har man gjort en ändring igen och produkten är inte stödberättigad mer. Efterfrågan försvinner i stort sett över en natt, säger Stefan Blomqvist, försäljningschef på Ålandsmejeriet.

Förändringen gäller från den första augusti och mejeriet har redan helt slutat att tillverka produkten.

Den mjölk som nu är stödberättigad är fettfri mjölk både ekologisk och konventionell fettfri mjölk.

För Ålandsmejeriet är produktbortfallet ingen stor förlust.

– Det är ytterst marginellt eftersom det är en produkt som vi enbart sålt på Åland, säger Stefan Blomqvist.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!