DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Slamtvist avgjordes av högsta instans

Staden fick rätt.

Infrastrukturnämnden följde principen om likabehandling vid upphandlingen om Lotsbroverkslammet.
I oktober 2013 beslöt infrastrukturnämnden i Mariehamn att låta Firma Jan Widman ta hand om slammet från Lotsbroverket mellan åren 2014-2016. Det stod då mellan Firma Jan Widman och Delfensdal Kom Ab. Nämnden antog Firma Jan Widmans anbud rätt och slätt eftersom det var billigare alternativet bland de två.

Delfensdal Kom lämnade in en rättelseyrkan. De menade att Firma Jan Widman inte hade det miljötillstånd som enligt upphandlingsvillkoren krävdes. Yrkandet avslogs men då tog Delfensdal Kom saken till Ålands förvaltningsdomstol, ÅFD.

ÅFD dömde till Delfensdal Koms fördel och upphävde nämndens beslut. Rätten menade att nämnden inte följde likabehandlingsprincipen eftersom de fastslagna anbudskraven inte uppfylldes.

Detta blev inte slutet på historien. Firma Jan Widman tog saken till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD och nu över tre år efter infrastrukturnämndens beslut är ärendet avgjort.

I upphandlingen var kravet att anbudsgivarna skulle uppvisa en utredning om ”miljötillstånd eller annan motsvarande utredning som visar att anbudsgivaren har tillstånd för eller tillgång till plats för mottagning och slutligt omhändertagande av av slammet”. HFD anser att Firma Jan Widman visst uppfyllde de kraven.

Firma Jan Widman hade ansökt om ett nytt miljötillstånd och ÅMHM hade givit firman tillstånd att fortsätta sin verksamhet under tiden för handläggningen. HFD menar därför att det för nämndens del inte fanns några skäl att inte lita på att Firma Jan Widman skulle få det miljötillstånd som krävdes och därmed kunna fullfölja avtalet. HFD upphäver ÅFD:s beslut och fastställer infrastrukturnämndens beslut från år 2013.

I praktiken har HFD:s beslut inte längre någon betydelse men infrastrukturdirektör Kai Söderlund är nöjd.

– Vi eftersträvar alltid likabehandling, så det känns bra.