DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>UTLÅTANDE Eviras slutsats är att bearbetnignen av slaktavfall vid den nuvarande anläggningen i Sund Gunnarsby inte motsvarar det som krävs i EU-förordningarna. Förordningarna jämställs med lag och måste följas i hela EU.

Slaktavfallshantering underkänns av Evira

Bearbetningen av slaktavfall i Ålandskomposten motsvarar inte kraven i EU-förordningarna.

Det svaret har landskapsregeringen fått från livsmedelssäkerhetsverket Evira.
I februari begärde landskapets miljöbyrå hjälp av Evira med att granska och bedöma Ålandskompostens verksamhet när det kommer an på behandlingen av slaktavfall eftersom den finländska lagen om animaliska biprodukter gäller även på Åland.

Kritik har funnits under många år från grannar till kompostanläggningen och de har anlitat advokat Bertil Zetter i Åbo som driver deras sak. Bland annat har de påpekat att smittskyddet inte kan garanteras med nuvarande komposteringsmetod för slaktavfallet.

De kritiserar också det faktum att Ålandskomposten verkat utan miljötillstånd i flera år. Ett nytt tillstånd beviljades så sent som i mars och det har grannarna överklagat.

Uppdraget för Evira var att ta ställning till om verksamheten stämmer överens med kraven i två EU-förordningar om animaliskt avfall från 2009 och 2011. Förordningarna är likställda med gällande lag och de ska följas inom hela EU.

Utlåtandet kom i början av maj. Evira konstaterar att bearbetningen av slaktavfall inte motsvarar kraven i förordningarna. Om anläggningen skulle bearbeta enbart matavfall kunde andra än förordningens krav på bearbetning tillämpas men då måste motsvarande minskning av sjukdomsalstrare som anges i förordningen garanteras i det bearbetade materialet.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!