DELA
Foto: PRIVATARMATUREN

Sladd kan lossa på armatur

Svenska Elsäkerhetsverket har gått ut med en varning om en fönsterlampa som har brister i säkerheten.

Lampan kan också finnas i åländska hem.
Ålands landskapsregering har skickat ut en varning som kommer från svenska Elsäkerhetsverket angående en armatur som har brister i elsäkerheten.

Det handlar om en pendelarmatur som normalt hänger i ett fönster och lampan har nu fått försäljningsförbud.

– Dragavlastningen klarar inte kraven utan rör sig för mycket, vilket gör att sladden kan lossna, skriver Elsäkerhetsverket.

Man konstaterar också att det saknas en upphängningsanordning och instruktioner hur armaturen ska hängas upp. Det finns ingen information om hur nätsladden ska kopplas till elnätet på ett säkert sätt.

Elsäkerhetsverket har krävt att Market 29 AB ska sluta sälja dessa produkter. Produkten saknar också EG-försäkran, vilket den ska ha för att få säljas. Det finns ingen CE-märkning och typbeteckning på armaturen, vilket är allvarliga brister eftersom spårbarheten är en viktig sak på en elprodukt. Det finns ett CE-märke på förpackningen men det ska finnas på produkten konstaterar Elsäkerhetsverket.

Ålands Landskapsregering konstaterar att produkten kan finnas i åländska hem och har skickat ut varningen även på Åland.

Fakta

Fabrikat/Varumärke: FRAMA

Modell: E27 Brass

Kända försäljningsställen: Market 29 AB