DELA
Foto: Elis Annersten

Skyltbeslut sparar halv miljon

År 2020 skulle alla landskapets vägskyltar vara utbytta från finsk till svensk modell.

Men det kan kosta över en halv miljon. Så i stället byts skyltarna ut vartefter det behövs.
Trafikmärken av svensk modell infördes i landskapet 2005. Skillnaden mellan svenska och finska trafikskyltar är inte stor.

– Många ser ingen skillnad alls, säger Lotta Wickström som är lagberedare på landskapsregeringen.

När beslutet togs var det tänkt att alla finska skyltar skulle vara utbytta år 2015. Så gick det inte. I stället förlängde regeringen bytestiden till 2020 och nu har också den bortre tidsgränsen tagits bort.

Beslutet innebär på kort sikt besparingar för både landskapet och kommunerna, som har ansvaret för skyltningen längs kommunala vägar.

Att byta ut landskapets alla finska vägskyltar på en gång skulle kosta en dryg halv miljon. I dag kostar det landskapet runt 20 000 per år att byta ut skyltar som blivit i dåligt skick.

– Så länge skyltarna är tydliga och inte kan missförstås kan de vara kvar, säger Lotta Wickström.