DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VÄNTAR Nya daghemmet Skutans grund och tak är klara. Taket lyfts på plats då alla andra element monterats på grunden.

Skutans tak redan klart

I augusti kan 66 barn flytta in i det nya daghemmet Skutan i Mariehamn.

Bygget pågår för fullt.
Ett stort ensamt tak ligger i bostadsområdet Horelli i södra Mariehamn och väntar på det som skall bli resten av blivande daghemmet Skutan. Namnet Skutan togs i december i samråd med stadsarkitektkansliet med motiveringen att det passar till Horellis genomgående maritima profil.

Taket har byggts på plats medan volymelementen tillverkas i entreprenören Heikius Hus ab:s fabrik i Kaitsor i Österbotten. De skall sedan transporteras till Åland och då de har monterats på den redan färdiga grunden skall hela den stora takkonstruktionen lyftas på plats. Då återstår interiören och inredningen och också arbetet med göra i ordning det som skall bli barnens gård.

Processen med att rekrytera föreståndare och övrig personal pågår parallellt.

Meningen är att Skutan inleder verksamheten i augusti då fyra avdelningar tar emot sammanlagt 66 barn i åldrarna 1-7 år.

Daghemmet beräknas kosta 2 110 000 euro.