DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>BÅTAR En stor del av allt som samlats på tomten är båtar i varierande utförande och skick. Bilden togs i augusti.

Skräptomt i Emkarby kan bli polisärende

En tomtarrendator i Finström Emkarby har trots upprepade tillsägelser inte städat området som är belamrat med diverse byggnader och saker.

Ärendet aktualiserades i byggnadsnämnden i september efter att byggnadsinspektören på grannarnas uppmaning synade tomten i Emkarby.

Då upptäcktes tre containrar som placerats ut utan att verksamhetsutövarna hade sökt bygglov. Byggnadsinspektören krävde att fastighetsägarna och verksamhetsutövarna skulle avbryta containerverksamheten genast.

Under besöket såg inspektören dessutom många båtar, båtformar och byggmaterial på tomten.

Redan i september föreslogs polisanmälan men nämnden beslöt att avvakta markägarens skriftliga förklaring som skulle ges i november.

I förklaringen heter det att två containrar då hade flyttats och att de två som stod kvar skulle flyttas inom kort. Enligt markägarna upphör arrendet vid årsskiftet och de ska sälja marken.

Tomten inspekterades på nytt den 8 december. Då hittade man två containrar, en förrådsbod, två ekonomibyggnader, en tälthusstomme, en växthusliknande byggnadskonstruktion, ett utedass, båtar, båtformar, byggmaterial, en gammal bil och diverse bråte på tomten som konstaterades vara allmänt ostädad.

Nämnden valde ändå att ge fastighetsägarna tid till sista januari. Om fastigheten inte då är städad och containrarna bortflyttade ska byggnadsinspektören göra polisanmälan.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!