DELA
Foto: Ida K Jansson

Skolelever satte samarbete i fokus

Elever från Godby högstadium och Strandnäs skola firade den Europeiska samarbetsdagen på biblioteket i Mariehamn. Temat var ”Vi växer tillsammans”.
Ester Miiros jobbar för Central Baltic som är ett av EU:s finansieringsprogram för gränsöverskridande projekt för regional utveckling. Förra året arrangerades en gemensam strandstädning och i år har de valt att fråga skolbarn på Åland, i Sverige, Finland, Estland och Lettland om vad samarbete är för dem och varför det behövs. Två kortfilmer och en plansch är resultatet.

– I år är det är femårsjubileum för samarbetsdagen och Åland har varit med två år, säger Miiros.

Det skålades i rent åländskt kranvatten dekorerat med äppel och havtorn och två kortfilmer visades. Lucas Forsström och Zafira Berglund i klass 6A i Strandnäs skola är två av eleverna som deltog i firandet på stadsbiblioteket.

Blev intervjuade

– Ester kom till skolan i våras och gav oss i uppgift att rita en plansch med Åland, Estland, Sverige, Finland och Lettland, säger Forsström som också är en av de elever som ställde upp på intervju till den åländska kortfilmen som Joel Bergman fick i uppdrag att göra.

– Några blev intervjuade, det var roligt men det är konstigt att se sig själv på film, säger Forsström.

I filmen svarar eleverna från Godby högstadium och Strandnäs skola på frågor om vad samarbete är för dem, vilka problem som finns och hur de ska lösas. Ytterligare en film av samma typ har gjorts där inte bara de åländska eleverna syns utan även skolbarn från de andra deltagande länderna.

Ministertal

Minister Nina Fellman höll tal till eleverna om vikten av samarbete och europaparlamentariker Nils Torvalds skickade en videohälsning med samma tema. Nicklas Lantz uppträdde med en performance och visan ”Ensam är inte stark”.

Vad har ni lärt er?

– Vi fick veta hur det står till med miljön, jag trodde nog inte att det var så allvarligt, säger Forsström och Zafira Berglund håller med.

– Det var hemskt att se hur mycket sopor som finns i vattnet, säger hon.

– Som jag sade i filmen så finns det stora och små problem att ta itu med, vi borde börja med de stora problemen, säger Forsström.

– Därför slänger vi inte plast i naturen. Det har jag aldrig gjort, säger Berglund.