DELA

Skogsbolag går ihop

Ålands Skogsägarförbund och Carl Rundberg Ab sammanslår sina industriella verksamheter och bildar Ålands Skogsindustrier Ab.

Vd för det nya bolaget blir Joakim Blom.
Ålands Skogsägarförbund inklusive dotterbolaget Ab Skogen och Carl Rundberg Ab ingick avtalet i dag.

Så här presenteras avtalet i pressmeddelandet:

– Bolaget, som kommer att ägas direkt av de nuvarande ägarna i Ålands Skogsägarförbund och Carl Rundberg Ab, bildas genom delningar och fusioner. Hela omstruktureringen planeras vara slutförd sommaren 2016. Beslutet skall ännu godkännas av andels- och bolagsstämmor.

Ålands Skogsindustrier övertar all skogsindustriell verksamhet, förädling och bioenergiverksamheten. All personal övergår till bolaget.

De industriella verksamheterna överförs till det nya bolaget. Övriga tillgångar överförs till det nybildade andelslaget Ålands Skogsägare respektive nya Carl Rundberg Ab.

Ålands Skogsindustrier får en årsomsättning på runt 15 miljoner euro. Det egna kapitalet blir över 4 miljoner euro. Personalen uppgår till 50. personer. Joakim Blom, som nu är vd för Ab Skogen, blir vid för det nya bolaget. Kennet Berndtsson blir skogschef med ansvar för virkesanskaffningen. Sven-Olof Karlsson blir styrelseordförande och Brage Eklund vice ordförande.