DELA
Foto: Jonas Edsvik
Den här skogen i Jomala Södersunda var en av många som drabbades hårt av stormen Alfrida. Under de kommande tre åren ska skogsägare få hjälp med pengar till markberedning, plantor och nyplantering. Landskapet skriver också i budgetförslaget att det är viktigt med fungerande rådgivning, eftersom stormen varit en så stor utmaning för skogsägarna.

Skogsägare får hjälp med plantor efter Alfrida

200 000 euro varje år i tre års tid.