DELA
Foto: Stefan Öhberg
Valsamtalet om sysselsättning, tillväxt och skatter kom långt att handla om rätt nivå på skatterna. Vem ska betala mer? Borde vi betala mindre? Alla är dock överens om att fler borde arbeta. Från vänster Marcus Måtar (Ob), Sandra Listherby (Lib), Pia Widén (HI) och Arsim Zekaj (S).

Samtal med kandidaterna inför riksdagsvalet- Skilda uppfattningar om nivån på skatterna