DELA

Skickar ut enkät

Landskapsregeringen skickar ut en undersökning till alla som har taxitillstånd. Tanken med enkäten är att ta reda på hur de som har taxitillstånd ser på dagens system och hur de skulle vilja att systemet ska se ut i framtiden. Den som fyller i undersökningen får vara anonym. Blanketten ska returneras till landskapsregeringen senast den 10 oktober. (ag)