DELA
Foto: Ruben de Rijcke/Wikimedia Commons

Skattesänkning för elbilar

Mätmetoden för nya personbilars utsläpp förändras gradvis fram till 2021.
På grund av den ändrade mätmetoden träder en ändring av fordonsskattelagen i kraft första januari.

Genom ändringen anpassas de bil- och fordonsskatte-nivåer som uppmätts enligt den nya mätmetoden till koldioxidutsläppsvärdena enligt det nya sättet att mäta så att skattenivåerna i genomsnitt kvarstår oförändrade.

– Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell som ska tillämpas på de person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp angivits enligt det nya sättet att mäta, skriver Statens ämbetsverk i ett pressutskick.

Den nya fordonsskattetabellen ska tillämpas på alla bilar vilkas specifika koldioxidutsläpp uppmätts med WLTP-mätmetoden.

Grundskatten sänks enligt utsläppsvärdena för de fordons del vilkas koldioxidutsläpp understiger 200 gram. Dessa sänkningar tilldelas de fordon som släpper ut minst koldioxid.

Skattelättnaden betyder i genomsnitt en minskning på cirka 20 euro. Den största skattesänkningen riktar sig till renodlade elbilar med nollutsläpp.

För fordon vars koldioxidutsläpp är minst cirka 200 gram per kilometer ändras grundskatten inte.