DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FÖR SJU ÅR SEDAN När den här bilden togs 2008 hade Tvättservice Åland nyss investerat stort i tvätteriet. Året före hade landskapsregeringen garanterat ett banklån som ska betalas när bolaget nu sökts i konkurs.

Skattepengar i blöt i konkursat tvätteri

Åländska skattepengar kan gå förlorade i Tvättservice Ålands konkurs.

2007 garanterade landskapsregeringen ett lån på drygt 700 000 euro till företaget från Finnvera.
Enligt listan över de största gäldenärerna i ägarens egen konkursansökan från förra veckan har Ålandsbanken mest pengar att fordra i och med att företaget har ett lån på 1,2 miljoner euro i banken.

Statens företagsfinansiär Finnvera beviljade garanti för investerings- och driftkapitallån på 600 000 euro till företaget 2007. Landskapsregeringen beslöt på enskild föredragning förorda beviljande av garanti för maximalt 725 000 euro till Tvättservice Åland från Finnvera.

Det innebär att landskapet är delansvarigt för garantin för det banklån som företaget tog och att åländska skattepengar ligger i blöt i den aktuella konkursen.

– Bollen ligger nu hos banken, säger finansieringshandläggare Kenneth Åkergård som också var den tjänsteman som 2007 föredrog garantiärendet för dåvarande näringsministern Jan-Erik Mattsson.

Saldot på det lån där landskapsgarantin gäller är 330 000 euro. Landskapets andel är 40 procent, alltså 132 000 euro som landskapet med enkel matematik tvingas lägga ut.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!