DELA
Foto: Erkki Santamala

Skattenyheter slår mot kommunerna

Kommunerna drabbas då nya avdrag och skattelättnader införs vid årsskiftet.

Nu utreder landskapsregeringen hur man ska lösa problemet.
2017 medför en hel del förändringar i beskattningen. Det handlar bland annat om helt nya skatteavdrag och skattelättnader som införs och om vissa avdrag som höjs.

Kommunförbundet uppskattar att effekten av skatteändringarna är en förlust på mellan 1,75 och 2,34 miljoner euro för de åländska kommunerna. Kommunerna i riket kompenseras av statsandelar men också genom att man tagit bort vissa kommunala skyldigheter. På Åland är frågan helt öppen.

Möte ställdes in

I kommunerna trampar man otåligt. Om både landskapsandelarna sänks och effekterna av skattesystemet inte kompenseras riskerar man att drabbas av en försämrad ekonomi på mellan 3.25 och 3,84 miljoner euro.

Problemet skulle ha dryftats på ett samrådsmöte mellan landskapet och kommunförbundet i går men det ställdes in.

– Anledningen är att vi inte har berett frågan klart ännu. Vi har begärt in mera information av finansministeriet som ska bearbetas, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Det nya datumet för samrådsmötet är den 17 oktober. Det är i senaste laget, anser kommunförbundet, som bland annat hänvisar till att landskapsandelssystemets basbelopp enligt lag ska indexjusteras före den 15 oktober.

– Dessutom signalerar datumet inte några större förhandlingsmöjligheter eftersom landskapsbudgeten ska ligga klar bara kort tid efter, säger kommunförbundets direktör Magnus Sandberg .

– Landskapsregeringen borde åtminstone redogöra för kommunerna om skatteändringarna kommer att beaktas i förslaget om nedskärningar i landskapsandelarna.

– Det här består av många komplicerade faktorer, jag tror inte att kommunförbundet ens har alla uppgifter. Det är skäligt att vi får ta den tid som krävs för att bereda frågan noga och på det sättet få en bra lösning till stånd, säger Perämaa.