DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skattemyndigheten påminner om kontonummer

De allra flesta ålänningarna får sin skatteåterbäring tisdagen den 6 augusti, men Skattemyndigheten meddelar att många ännu inte har meddelat något kontonummer till sin bank för att få skatteåterbäringen utbetalad till. Man kan fortfarande meddela sitt kontonummer på nättjänsten Min skatt. Det måste dock göras senast i dag måndagen den 29 juli, meddelar Skatteförvaltningen.

Om man inte anmäler sitt kontonummer i tid betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning. Denna betalningsanvisning tar andelsbankerna ut en avgift för enligt sina servicetariffer.

Eftersom inlösningen av betalningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen inte ut återbäringar som är under 15 euro, om man inte kommer med en särskild begäran.