DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KORT BEHÖVS Den som bott en kort tid på Åland behöver ett källskattekort från skattebyrån för att få lön.

Skattekort behövs för tillfälligt jobb

Privatpersoner kan enkelt ge tillfälliga jobb och kontant betalning åt utlänningar som kommit till Åland som tiggare.

Men arbetstagarna ska ha källskattekort.
En person som kommer från Rumänien till Åland kan tjäna upp till 510 euro per månad skattefritt om han eller hon vistas oavbrutet i Finland högst ett halvår.

Om en privatperson vill anlita en utländsk medborgare för kortvariga arbetsuppgifter behöver arbetstagaren ett källskattekort. Ett sådant ansöker man om på skattebyrån i ämbetshuset i Mariehamn.

Det som skattebyrån då behöver veta är när personen är född, adressen i hemlandet och vem man ska jobba för. Den som ansöker om kortet ska kunna uppvisa handlingar som styrker identiteten.

En fast adress i Finland behövs inte, inte heller ett personsignum. Källskattekortet utfärdas i de flesta fall omedelbart vid besöket på skattebyrån.

Lönen betalas kontant till arbetstagaren eller till dennes bankkonto. Arbetsgivaren kan ge arbetstagaren ett fritt formulerat löneverifikat men det är inte obligatoriskt.

Det som arbetsgivaren måste göra är en årsanmälan, där man meddelar skattemyndigheten hur mycket lön arbetstagaren fått. Den anmälan görs antingen digitalt via sajten palkka.fi (där all information finns på svenska), eller på pappersformulär.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!