DELA

Skarven på väg mot Svinö

UPPDATERAT 16.45

Ny information från landskapets infrastrukturavdelning:

Skarven är på väg till Svinö och lossar kl 18.00

 

UPPDATERAT 15.00

Ny information från landskapets infrastrukturavdelning:

Alla dykarinspektioner är gjorda. Aggregaten är ok, men plåtskador kommer att behöva åtgärdas. Efter provkörning av system kommer färjan att gå mot Svinö, med bogserassistans. Ca kl 18.00 kan lasten lossas i Svinö.

En buss avgår från bussplan kl 17.30 för fordonsförare som har bilar ombord.

Ny info kommer kl 17.00

För trafikinfo se Ålandstrafiken

 

UPPDATERAT 13.40

Ny information från landskapets infrastrukturavdelning:

Skarven ligger nu flott efter att ha flyttats en aning. Det var för farligt för dykare att undersöka fartyget på den ursprungliga platsen. Dykare går ner för en ytterligare besiktning av propelleraggregaten.

Om möjligt går hon för egen maskin till Svinö. Bogserare finns standby om det behövs. Bilarna ombord lossas i Svinö. Information kommer senare när det beräknas ske.

 

 

UPPDATERAT 12.10 Dykare har besiktat Skarven och hittat flera hål i fartyget.

Skarven gick på grund vid 7.45-tiden på fredagsmorgonen vid Ekholms sund på väg till Degerby. 28 personer befann sig ombord, varav tre var besättning. Ingen skadades. Passagerarna evakuerades med hjälp av sjöbevakningen till Långnäs och Degerby.

Dykare har nu varit nere och undersökt Skarvens skrov, detta enligt information vid middagstid från Niklas Karlman, biträdande avdelningschef på landskapets infrastrukturavdelning.

I skrivande stund (12.20) pågår ett möte om resultatet och nästa åtgärder. Vid dykningen konstaterades hål i två eller tre torrtankar, som normalt bara innehåller luft. Den oljefilm som synts kommer troligen från avbärarlisten. Ingen olja har påträffats på stränderna. Snabblänsor fanns snabbt på plats och finns kvar standby.

Niklas Karlman skriver vidare att Skarven troligen dras loss för fullständig besiktning.

Nästa information från infrastrukturavdelningen kommer 13.30.