DELA

Skarven hot mot fiskbeståndet

Ny studie bekräftar de tidigare misstankarna – skarvarnas stora antal påverkar fiskpopulationen.

Abborren är speciellt utsatt.
Skarvarna konkurrerar med fisket och kan minska fiskbeståndet. Det visar en avhandling av Maria Ovegård från institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet. Ovegård har studerat skarvföda på olika platser i Östersjön och på Sveriges västkust.

– Framför allt är det bland abborrartade fiskar, till exempel abborre, gös och gärs, samt karpfiskar, till exempel mört, som skarvarna kan orsaka minskade bestånd och förändra storleksstrukturer, säger Maria Ovegård i ett pressmeddelande.

Det är storleken på fisken, inte fiskarten, som avgör om den äts av skarven, helt beroende på vad som ryms in i fågelns gap.

I och med att skarvarna äter fisk i kommersiell storlek konkurrerar de med fisket.

– Tyvärr har det gått så långt i Sverige att man tagit till olagliga och oetiska handlingar – skarvungar har klubbats ihjäl och hela kolonier utplånats, säger Ovegård.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!