DELA
Foto: Anki Schåman

Skärgårdsungdomar främjar fågelskyddet

Fritidsgruppen i Kumlinge grundskola ordnade nyligen i samråd med jaktvårdsföreningen en talkokväll för eleverna i årskurs 4-9.

Under Kaj Törnroos instruktioner spikades raskt ett antal skyddstak för ådfågel.

Taken placeras därefter ut på holmar där ådorna förhoppningsvis kan ruva sina ägg i skydd för andra rovfåglar.

I augusti när så skolan har börjat, är det tänkt att göra ett återbesök till de ställen där man placerat ut taken för att se hur experimentet lyckats och eventuellt flytta på de tak där ingen fågel häckat.

Text & foto: Anki Schåman