DELA
Foto: Stefan Öhberg
Fyra av fem oppositionspartier samlas bakom ett gemensamt spörsmål om skärgårdstrafiken. På måndagen presenterade, från vänster: Anders Eriksson (ÅF), Alfons Röblom (HI), Rainer Juslin (Lib), som är första undertecknare, Camilla Gunell (S) och Katrin Sjögren (Lib) spörsmålet för pressen.

Oppositionen om skärgårdstrafiken: ”Skärgårdsborna börjar få duktigt i nerverna”

Tålamodet är slut, både med haverierna i skärgårdstrafiken och bristen på omställningsplan från landskapsregeringens håll. Nu vill Liberalerna, Socialdemokraterna HI och ÅF ha ett svar av landskapsregeringen om trafikens framtid.