DELA
Foto: Päivi Mattila / Strax Kommunikation

Skärgårdens färjor är tillförlitliga till 99,99 procent

Skärgårdstrafiken är missförstådd. Det anser tjänstemännen på landskapets transportbyrå, som nu ska börja rapportera alla avvikelser en gång i månaden till massmedia – för att visa hur hög pålitlighet trafiken faktiskt har.