DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skärgården vill ha tandvård oftare

I veckan hölls skärgårdskommunmöte i Brändö Åva. På dagordningen stod bland annat den ambulerande tandvården.

– Den borde komma oftare då det finns barn och äldre som har stor nytta av att tandvården finns på plats, säger John Wrede, Brändös kommundirekör.

En av punkterna på dagordningen var den ambulerande tandläkarstolen, där en skrivelse diskuterades för att belysa att den skulle besöka skärgårdskommunerna oftare. Bakgrunden är besparingarna som lett till att den endast skickas ut till skärgården en gång vartannat år, enligt John Wrede.

– Man glömmer ofta bort att det från Kökar och Brändö handlar om en heldagsresa för ett 15 minuters tandläkarbesök. För skolbarnen handlar det om att missa en hel skoldag, säger han.

Skärgårdskommunerna beslöt därför vid mötet att göra en gemensam skrivelse, som ska skickas in inom kort.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!