DELA

Skamligt

Barnomsorgen är otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg! Det är inte okej

Det finns för få dagis att börja med som resulterar i att det blir stora barngrupper med för lite personal.

Barnen blir inte tillgodosedda i den omfattning som krävs, barnen blir även stressade i stora grupper vilket bidrar till att barn blir sjuka oftare vilken sedan innebär att förälder måst stanna hemma för VAB

Personal upplever att dem inte uppfyller lagkraven.

Sjukskrivningarna ökar och långtidssjukskrivningar är skrämmande hög. Något är fel och inget görs!

ÅD’s förslag är fler mindre dagis istället för ett stort centralt i kommun! Max 15 i varje barngrupp. Mer personal för att tillgodose barnens behov så inte lagar bryts i ”smyg” Personal skall ha en hållbar och trivsam arbetsmiljö.

Vi behöver fler män i barnomsorgen! Så barnen också kan spegla och imitera den manliga rollen och inte bara den kvinnliga

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

JOAKIM ERIKSSON