DELA
Foto: VILL BYGGA Styrelsen för Fyrens Marina Ab vill fullfölja planerna på att bygga gästhamn med bland annat strandbodar. Bilden visar områdets detaljplan.

Skadeståndskrav hotar församling

Aktiebolaget Fyrens Marina planerar att kräva skadestånd av Lemland-Lumparlands församling på grund av ett beslut som fattades av kyrkofullmäktige i november i fjol.

I fjol anhöll Fyrens Marina Ab om en förhandling med församlingens kyrkoråd för att komma vidare i det segslitna ärendet som har pågått i många år. Aktiebolaget vill bygga en gästhamn med bryggor och badstrand och med strandbodar som ska säljas för att finansiera satsningen på mark som arrenderas av församlingen.

Aktiebolagets önskan var att förhandla om ett nytt arrendeavtal av strandområdet för 39 år framåt, alternativt att köpa marken när det gällande arrendeavtalet går ut om två år.

Kyrkofullmäktige beslöt i november att förhandlingar inte ska inledas med aktiebolaget trots att två jurister som anlitats varnade för vad som kan komma att hända då.

Juristerna har konstaterat att det gällande arrendeavtalet innehåller en avsiktsförklaring om förlängning av arrendetiden eller överlåtelse av marken och att den är bindande.

– Om församlingen utan godtagbara skäl avbryter förhandlingarna om ett nytt arrendeavtal finns det betydande risk för att församlingen blir skyldig att ersätta den skada som detta orsakar motparten, i första hand att ersätta aktiebolaget för onödiga planeringskostnader sedan 2008, skriver juristen Stefan Jakobsson i beredningen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!