DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>TINGSRÄTTEN AVGÖR Har den andra bolagsmannen i det öppna bolaget ett solidariskt ansvar för firman och för den bolagsman som dömts till skadestånd för brott? Tingsrätten har en månad på sig att fundera.

Skadeståndsdom ges 6 november

Har bokföringsfirman och den ovetande bolagsmannen något skadeståndsansvar för de pengar som förskingrades 2009-2012?

Den frågan ska tingsrätten ge svar på den 6 november.
I går fortsatte skadeståndsprocessen i tingsrätten mot det öppna bolaget och den andra bolagsmannen i kölvattnet efter den stora förskingringshärvan som pågick mellan 2009 och oktober 2012.

Det var meningen att den förskingringsdömda kvinnan skulle ha hörts per telefon från Åbo där hon bor numera, men parterna enades om att hennes vittnesmål inte behövdes. Hon har tidigare intygat att den andra bolagsmannen i det öppna bolaget, hennes kollega, inte visste om hennes brott.

De tre drabbade företagskundernas juridiska biträden Andreas Carlsson, Jorunn Skogberg och Johnny Bäck ansåg att skadeståndskravet mot den andra bolagsmannen hade blivit styrkt. Deras huvudmän kräver bolagsmannen på sammanlagt omkring en halv miljon euro med ränta i skadestånd för den skada de lidit.

Den andra bolagsmannens försvarare Lena Laitinen höll inte med. Hon hävdade att lagens stadgande om bolagsmännens solidariska ansvar i ett öppet bolag syftar på normal verksamhet men inte vid brottslig verksamhet. Inget har kommit den andra bolagsmannen eller firman till godo av de brott som begåtts, påpekade hon.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!